Wilgotnościomierz drewna HIT-3

       

Wilgotnościomierz "HIT-3" jest elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności drewna. Jego zasadniczą cechą jest to, że cały wilgotnościomierz mieści się w elektrodzie młotkowej. Przyrząd wyposażony jest w układy kompensacji temperatury i wyboru gatunku drewna.

Wilgotnościomierz "HIT-3" zastąpił dotychczas produkowany wilgotnościomierz "HIT-2".

Obecnie jest już równocześnie produkowany wilgotnościomierz HIT-4

Wilgotnościomierz "HIT-2" został nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowym Salonie Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna, DREMA 2002, Poznań.


Karta katalogowa HIT-3.pdf
 
 

Wilgotnościomierz drewna WIP-22D

Wilgotnościomierz WIP-22D przeznaczony jest do szybkiego, nieniszczącego (bezinwazyjnego) pomiaru wilgotności drewna. Działa na zasadzie pomiaru stałej dielektrycznej. Badane drewno jest penetrowane przez generowane w wilgotnościomierzu pole elektromagnetyczne. Wyposażony jest w pokrętła umożliwiające nastawienie gęstości i grubości drewna. Pozwala mierzyć wilgotność drewna o grubości od 10 mm do 60 mm i gęstości od 0.3 do 1.1 g/cm w zakresie od 4% do 60% wilgotności

Karta katalogowa WIP-22D.pdf
 

Wilgotnościomierz trocin WTR-1

 

Wilgotnościomierz "WTR-1" jest nowoczesnym, elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności trocin, pyłów, wiórów, zrębków i innych rozdrobnionych odpadów drewna.

Wilgotnościomierz działa na zasadzie pomiaru rezystancji (oporności) sprasowanej próbki. Pomiaru dokonuje się w dwóch etapach:

w pierwszym - zagęszcza się badaną próbkę do zawsze takiego samego ciśnienia, wynoszącego ok. 0.2 MPa,

w drugim - mierzy się rezystancję i przelicza jej wartość na wilgotność drewna.

 

Karta katalogowa WTR-1.pdf
 

Uniwersalny miernik Hygropen

Miernik HygropenR znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym i budownictwie. Przeznaczony jest do określania wilgotności drewna, materiałów budowlanych i powietrza oraz pomiaru temperatury powietrza. Przy pomiarze wilgotności drewna uwzględnia gatunek i temperaturę drewna. Wilgotność i temperatura powietrza mierzone są profesjonalnymi sensorami półprzewodnikowymi zapewniającymi dużą dokładność.

Karta katalogowa Hygropen.pdf
 

Wilgotnościomierz betonu WIP-21B

Wilgotnościomierz betonu WIP-21B jest elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności podłoża betonowego. Znajduje zastosowanie przy pomiarze wilgotności podłoża przed położeniem wykładzin, płytek PCW, posadzek z żywic epoksydowych, malowaniem farbami olejnymi itp. Jest także pomocny przy pielęgnacji betonów. Działanie przyrządu oparte jest na pomiarze stałej dielektrycznej badanego podłoża. Fale elektromagnetyczne przenikają materiał na głębokość około 50 mm. Przyjęte charakterystyki przyrządu uwzględniają jednostronny, naturalny proces schnięcia betonu. Wynik pomiaru jest średnią wilgotnością górnej warstwy o grubości 50 mm.EBI-2 są przeznaczone do rejestracji przy przechowywaniu i transporcie leków, artykułów papierniczych, tekstyliów, żywności. Używane  są również w muzeach, szklarniach i pracowniach komputerowych.

Karta katalogowa EBI-2.pdf
 

Dwufunkcyjny wilgotnościomierz (drewna i mat. budowlanych) WIP-24

Wilgotnościomierz WIP-24 przeznaczony jest do szybkiego, nieniszczącego (bezinwazyjnego) pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych. Umożliwia pomiar praktycznie wszystkich gatunków drewna (także egzotycznych) oraz miedzy innymi takich materiałów budowlanych jak: beton, cegła, tynk, jastrych i gips. Wartości gęstości najpopularniejszych gatunków drewna i najczęściej spotykanych materiałów budowlanych umieszczone są na tylnej ściance przyrządu. W związku z tym wybór gatunku drewna lub rodzaju materiału budowlanego jest bardzo łatwy i szybki. Obsługa przyrządu jest prosta i bardzo przyjazna użytkownikowi.EBI-20 są przeznaczone do rejestracji temperatury i wilgotności w transporcie leków, artykułów papierniczych, tekstyliów, żywności. Zalety rejestratorów EBI-20: wodoodporne, alarm optyczny, aktualne wartości wyświetlane na wyświetlaczu, wymienna bateria, doskonały stosunek ceny do możliwości.

Karta katalogowa WIP-24.pdf
 

Wilgotnościomierz WIP-20A

Wilgotnościomierz WIP-20A jest elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności papieru. Znajduje zastosowanie w drukarniach, fabrykach papieru, u producentów opakowań. Wynik jest średnią wilgotnością warstwy o grubości 50 mm. Działanie przyrządu oparte jest na pomiarze stałej dielektrycznej papieru

Karta katalogowa WIP-20A.pdf